Krizové řízení, CzechPoint, Městský rozhlas

Kontaktní údaje

Pavel Filip

E-mail: Pavel.Filip@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 236

Mobil: 724 167 138

Kancelář č.

Pracovní náplň

Zajišťuje provoz služby CZECHPOINT (výpisy, konverze, apod.). Přijímá žádosti ohledně hlášení v městském rozhlase. Má na starosti obranné plánování a krizové plánování dle zák. č. 240/2000 Sb., ochranu utajovaných informací dle zák. č. 412/2005 Sb. a hospodářská opatření pro krizové stavy dle zák. č. 241/2000 Sb. Provádí školení zaměstnanců z předpisů BOZP ve smyslu § 103 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a PO dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v platném znění

Legislativa 

 • Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon č. 240/2000 Sb.
 • Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) č. 462/2000 Sb.
 • Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů č. 241/2000 Sb.
 • Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb.
 • Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
 • Zákon o zajišťování obrany české republiky č. 222/1999 Sb.
 • Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) č.585/2004 Sb.
 • Zákon o ozbrojených silách České republiky č. 219/1999 Sb.
 • Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti č. 412/2005 Sb.

Jak si vyřídit

Kde lze získat výpisy z CzechPointu, kdy je otevřeno a jaké typy výpisů lze pořídit.

JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  [PDF 90 kB]

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit údaje pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby 

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území - vyhledávání podle:

 • čísla listu vlastnictví
 • čísla parcely  
 • čísla popisného budovy

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

 Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

Pro vydání ověřeného výpis z Centrálního registru řidičů je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.

Formuláře

Plná moc k žádosti o výpis z rejstříku trestů DOC / PDF
Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem Vimperk DOCX / PDF