INFORMACE PRO OBČANY
A PRÁVNICKÉ OSOBY
(které nejsou orgánem veřejné moci)Postup podávání žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob

 

 
Žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob lze od 1. ledna 2012 podat

- osobně v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4, zde bude výpis vydán na počkání,

nebo

- poštou na adresu Rejstřík trestů. Soudní 1, Praha 4, 140 66. Žádost bude vyřízena do cca 14 dnů a výpis bude zaslán žadateli poštou doporučenou zásilkou na jím uvedenou adresu.


Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Od dubna 2012 bude možné podávat žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob také na všech kontaktních místech veřejné správy CzechPoint.

 Další informace:

Rejstřík trestů  - Evidence rejstříku trestů právnických osob